Регионът

Регионът

България, южен район Тракийска низина, с. Глушник, област Сливен

След дълги и задълбочени анализи на различни тероари в България, както консултации с водещи специалисти от България и чужбина, ние от Glushnik Vineyards , решихме да позиционираме лозовите си насаждения в с. Глушник, намиращо се в Южно(източно)-Тракийската низина. Терените, които изследвахме в местността се отличават с глинесто каменистите си почви, което ги прави изключително подходящи за отглеждането на лозя. Освен това южната експозиция и много добрия въздушен дренаж на терените позволява равномерното натрупване на захари и ароматични вещества в гроздето. Като основен поминък на местното население, гроздето е добре известно в цялата страна с добрите си характеристики.

Тези заключения в комбинация с умерено континенталния климат в района на с. Глушник, ни убеди, че това е правилното място за засаждане на нашите първи лозови масиви през 2004.